Východoslovenská distribučná, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Východoslovenská distribučná, a.s.
Adresa: Mlynská
Mesto: Košice
PSČ: 04291
IČO: 36599361
DIČ: 2022082997
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Stožiare priehradové pozinkované VVN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
3980
uvo 20240304130004.03.2024
13:00
Základné statické elektromery jednofázové pre priame zapojenie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4375
uvo 20240531130031.05.2024
13:00
Odpočet meradiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4469
uvo 20240626130026.06.2024
13:00