Obec Pruské

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Pruské
Adresa: Pruské
Mesto: Pruské
PSČ: 01852
IČO: 00317721
DIČ: 2020610966
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Modernizácia zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207191
eks 20200416120016.04.2020
12:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208139
eks 20200424094824.04.2020
09:48
Nadstavba Materskej školy v obci Pruské
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Pruské - škôlka
uvo 20240318100018.03.2024
10:00