Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36, Štúrovo

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36, Štúrovo
Adresa: Sv. Štefana
Mesto: Štúrovo
PSČ:
IČO: 37853163
DIČ: 2023842634
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0802/2024
uvo 20240301100001.03.2024
10:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
0902/2024
uvo 20240304100004.03.2024
10:00