Obec Sokoľ

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Sokoľ
Adresa: Kostolianska
Mesto: Sokoľ
PSČ: 04431
IČO: 00324752
DIČ: 2021245039
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Sokoľ – kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ID: 498682
uvo 20240325100025.03.2024
10:00