Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
Adresa: Ivanská cesta 21
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82104
IČO: 42128790
DIČ: 2022507245
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rôzne ručné náradie na vybavenie dieľní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014518
eks 20200707120007.07.2020
12:00
Ručné elektrické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014517
eks 20200707120007.07.2020
12:00
Posteľné prádlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014516
eks 20200707120007.07.2020
12:00
Paplóny a vankúše
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014515
eks 20200707120007.07.2020
12:00
Bytová textília
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014514
eks 20200707120007.07.2020
12:00
Kancelárske potreby a upratovacie pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014513
eks 20200707120007.07.2020
12:00
Železiarsky a vodoinštalačný materiál na údržbu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014512
eks 20200707120007.07.2020
12:00
Sada špecializovaného náradia pre elektromechanikov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015237
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Sada špecializovaného náradia pre inštalatérov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015234
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Špecializované prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015233
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Vodoinštalačný materiál pre praktické vyučovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015232
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Náradie pre murárov pre praktické vyučovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015231
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Náradie pre maliarov pre praktické vyučovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015230
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Elektro materiál pre praktické vyučovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015229
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Ručné elektrické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015367
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Sada špecializovaného náradia pre mechanikov PC sietí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015235
eks 20200714100014.07.2020
10:00
Železiarsky tovar pre praktické vyučovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015665
eks 20200716120016.07.2020
12:00
Tovar do dielní pre praktické vyučovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015663
eks 20200716120016.07.2020
12:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytového priestoru - prevádzková budova č.27 o celkovej výmere 125,70 m2, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava (na dobu určitú – od 01.08.2024 do 31.07.2025)
Obchodná verejná súťaž

web 20240311100011.03.2024
10:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytového priestoru – prevádzková budova č.27, celková výmera prenajímanej podlahovej plochy 143,70 m2, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Obchodná verejná súťaž

web 20240405100005.04.2024
10:00