Obec Bodíky

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Bodíky
Adresa: Bodíky
Mesto: Bodíky
PSČ: 93031
IČO: 00513296
DIČ: 2021140099
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Bodíky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
BOD-01
uvo 20240207090007.02.2024
09:00