Obec Kamenná Poruba

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Kamenná Poruba
Adresa:
Mesto: Kamenná Poruba
PSČ: 09303
IČO: 00332461
DIČ: 2020630106
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
„Dom smútku - výmena strešného plášťa a úprava interiéru“
Zákazka s nízkou hodnotou
17/07/24
uvo 20240731090031.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ID:494341
uvo 20240216090016.02.2024
09:00