Obec Dolný Hričov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Dolný Hričov
Adresa: Osloboditeľov
Mesto: Dolný Hričov
PSČ: 01341
IČO: 00321257
DIČ: 2020626421
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Stojiská pre kontajnery
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240516120016.05.2024
12:00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dolný Hričov
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240710090010.07.2024
09:00
Motorové vozidlo - typ valník pre obec Dolný Hričov
Zákazka s nízkou hodnotou
5/2024
uvo 20240718120018.07.2024
12:00