Obec Moravany nad Váhom

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Moravany nad Váhom
Adresa: Kostolecká
Mesto: Moravany nad Váhom
PSČ: 92221
IČO: 00312789
DIČ: 2020530919
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122203
eks 20211116090016.11.2021
09:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU - Moravany N.V.
Zákazka s nízkou hodnotou
1704/2024
uvo 20240510100010.05.2024
10:00