Obec Tomášov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Tomášov
Adresa: 1. mája
Mesto: Tomášov
PSČ: 90044
IČO: 00305120
DIČ: 2021511008
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kanalizácie v obci Tomášov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Kanalizacia_2024
uvo 20240314100014.03.2024
10:00