Obec Ždiar

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Ždiar
Adresa: Ždiar
Mesto: Ždiar
PSČ: 05955
IČO: 00326780
DIČ: 2021212776
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Odvoz a likvidácia odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113465
eks 20210628101528.06.2021
10:15
Osobné motorové vozidlo - nové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236312
eks 20230627091927.06.2023
09:19
Modernizácia futbalového ihriska – stavebná úprava jestvujúceho futbalového ihriska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
3/2024
uvo 20240315110015.03.2024
11:00