Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov
Adresa: Plzenská
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
IČO: 00161837
DIČ: 2020521822
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Debarierizácia SPŠ Stavebnej, Plzenská 10, Prešov – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
OvZP-2024-ID1389-Debarierizácia-stavba-SPŠStav PO
uvo 20240308090008.03.2024
09:00