Záhradnícke a rekreačné služby

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Záhradnícke a rekreačné služby
Adresa: Švermova
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401
IČO: 00183075
DIČ: 2021511008
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033599
eks 20201221090021.12.2020
09:00
Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123849
eks 20211214100014.12.2021
10:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124717
eks 20211220120020.12.2021
12:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226304
eks 20220622103022.06.2022
10:30
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215344
eks 20221215100015.12.2022
10:00
Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234561
eks 20230526130526.05.2023
13:05
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314460
eks 20231221133021.12.2023
13:30
Údržba plôch verejnej zelene
Zákazka s nízkou hodnotou
95/2024
uvo 20240301100001.03.2024
10:00