Obec Podhorany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Podhorany
Adresa:
Mesto: Podhorany
PSČ: 95146
IČO: 00308374
DIČ: 2021102875
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01/2024/OP
uvo 20240723150023.07.2024
15:00
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111872
eks 20210610103010.06.2021
10:30
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111873
eks 20210610113010.06.2021
11:30
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
0401/2024
uvo 20240129100029.01.2024
10:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0501/2024
uvo 20240202100002.02.2024
10:00
Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_PODHORANY_5
uvo 20240517090017.05.2024
09:00