Obec Teriakovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Teriakovce
Adresa: Šípková
Mesto: Teriakovce
PSČ: 08005
IČO: 00327859
DIČ: 2020548211
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Materská škola - Teriakovce”_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ 03/2024
uvo 20240313090013.03.2024
09:00