Mesto Spišská Belá

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Spišská Belá
Adresa: Petzvalova
Mesto: Spišská Belá
PSČ: 05901
IČO: 00326518
DIČ: 2020674953
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Modernizácia budovy MsÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1
uvo 20240205090005.02.2024
09:00
Rozšírenie školy M.R. Štefánika
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1
uvo 20240315090015.03.2024
09:00