Obec Ličartovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Ličartovce
Adresa:
Mesto: Ličartovce
PSČ: 08203
IČO: 00327361
DIČ: 2021225591
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacity MŠ, Ličartovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01/2024
uvo 20240517100017.05.2024
10:00