Obec Sačurov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Sačurov
Adresa: Ul. osloboditeľov
Mesto: Sačurov
PSČ: 09413
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Technologické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237532
eks 20230726120026.07.2023
12:00
Technologické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237911
eks 20230802120002.08.2023
12:00
4 TRIEDNA MŠ SAČUROV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
3/2024
uvo 20240517110017.05.2024
11:00