Zariadenie pre seniorov Prievidza

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Zariadenie pre seniorov Prievidza
Adresa: Ulica J. Okáľa
Mesto: Prievidza
PSČ: 97101
IČO: 00648698
DIČ: 2021117967
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice jednorázové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014009
eks 20200701130901.07.2020
13:09
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032382
eks 20201208170008.12.2020
17:00
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033610
eks 20201221140021.12.2020
14:00
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033757
eks 20201222130022.12.2020
13:00
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202128
eks 20210111170011.01.2021
17:00
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021728
eks 20210125140025.01.2021
14:00
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021871
eks 20210202130002.02.2021
13:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211359
eks 20210203093003.02.2021
09:30
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211766
eks 20210208130008.02.2021
13:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212941
eks 20210223140023.02.2021
14:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213812
eks 20210305100005.03.2021
10:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214029
eks 20210309130009.03.2021
13:00
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215717
eks 20210330100030.03.2021
10:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219679
eks 20210518140018.05.2021
14:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118825
eks 20210920140020.09.2021
14:00
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123224
eks 20211122100022.11.2021
10:00
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124083
eks 20211202130002.12.2021
13:00
Plášť nesterilný návštevnícky a ochranný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124637
eks 20211213100013.12.2021
10:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202288
eks 20220111133011.01.2022
13:30
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221260
eks 20220218103018.02.2022
10:30
Plášť nesterilný návštevnícky a ochranný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221297
eks 20220221103021.02.2022
10:30
Plášť nesterilný návštevnícky a ochranný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222635
eks 20220325130025.03.2022
13:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223074
eks 20220407103007.04.2022
10:30
Plášť nesterilný návštevnícky a ochranný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224316
eks 20220509103009.05.2022
10:30
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227049
eks 20220629100029.06.2022
10:00
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228460
eks 20220805100005.08.2022
10:00
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210069
eks 20220922103022.09.2022
10:30
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212312
eks 20221027103027.10.2022
10:30
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023204
eks 20230120100020.01.2023
10:00
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232535
eks 20230412100012.04.2023
10:00
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235210
eks 20230607100007.06.2023
10:00
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238486
eks 20230815100015.08.2023
10:00
Jednorazové, zdravotnícke, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313370
eks 20231127100027.11.2023
10:00
Elektronická požiarna signalizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
01/zsnh/2024
uvo 20240311130011.03.2024
13:00