Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou
Adresa: Hlavná
Mesto: Úľany nad Žitavou
PSČ:
IČO: 37864025
DIČ: 2021645373
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
0602/2024
uvo 20240226110026.02.2024
11:00