Obec Forbasy

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Forbasy
Adresa:
Mesto: Forbasy
PSČ: 06501
IČO: 00329851
DIČ: 2020726081
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Výstavba nového pavilónu MŠ Forbasy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024
uvo 20240516100016.05.2024
10:00