Obec Bobrov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Bobrov
Adresa: Námestie sv. Jakuba
Mesto: Bobrov
PSČ: 02942
IČO: 00314404
DIČ: 2020571608
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov – prístavba a prestavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024
uvo 20240515100015.05.2024
10:00