Mesto Bojnice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Bojnice
Adresa: Sládkovičova
Mesto: Bojnice
PSČ: 97201
IČO: 00318001
DIČ: 2021162638
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacity MŠ, Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MS/04/2024
uvo 20240515100015.05.2024
10:00
Dodávka elektrickej energie pre mesto Bojnice na obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2026
Zákazka s nízkou hodnotou
2024_06_14_BOJN_EE
uvo 20240626110026.06.2024
11:00