Obec Valaská Belá

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Valaská Belá
Adresa:
Mesto: Valaská Belá
PSČ: 97228
IČO: 00318531
DIČ: 2021211830
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Prestavba prevádzkových priestorov ihriska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VB2024
uvo 20240521100021.05.2024
10:00