Obec Koškovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Koškovce
Adresa: Gaštanová
Mesto: Koškovce
PSČ: 06712
IČO: 00323179
DIČ: 2021232697
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska - ObÚ Koškovce riešenie havarijného stavu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ID: 498384
uvo 20240313100013.03.2024
10:00