Obec Nižná Myšľa

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Nižná Myšľa
Adresa: Obchodná
Mesto: Nižná Myšľa
PSČ: 04415
IČO: 00324493
DIČ: 2021244885
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111488
eks 20210607140007.06.2021
14:00
Oceľová mostová váha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222422
eks 20220329130029.03.2022
13:00
ČOV a kanalizácia Nižná Myšľa – II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
S_ENVIRO_12024
uvo 20240306090006.03.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie - Obec Nižná Myšľa - 23/24 EE
Zákazka s nízkou hodnotou
23/24 EE
uvo 20240703090003.07.2024
09:00