Obec Župkov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Župkov
Adresa:
Mesto: Župkov
PSČ: 96671
IČO: 00321133
DIČ: 2021111554
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123631
eks 20211202101502.12.2021
10:15
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
1304/2024
uvo 20240425100025.04.2024
10:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
1604/2024
uvo 20240510100010.05.2024
10:00