Obec Malý Lapáš

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Malý Lapáš
Adresa: Hlavná ulica
Mesto: Malý Lapáš
PSČ: 95104
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Malý Lapáš/2024
uvo 20240306090006.03.2024
09:00