Obec Čeľadice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Čeľadice
Adresa: Čeľadice
Mesto: Čeľadice
PSČ: 95103
IČO: 00307831
DIČ: 2021252684
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
PRESTAVBA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ČEĽADICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/PLZ01
uvo 20240513123013.05.2024
12:30