Obec Dolné Plachtince

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Dolné Plachtince
Adresa:
Mesto: Dolné Plachtince
PSČ: 99124
IČO: 00319309
DIČ: 2021243136
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
1204/2024
uvo 20240425100025.04.2024
10:00