Základná škola s materskou školou, Brehy 422

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Brehy 422
Adresa:
Mesto: Brehy
PSČ:
IČO: 37888544
DIČ: 2021667890
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123672
eks 20211202161502.12.2021
16:15
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
1004/2024
uvo 20240424100024.04.2024
10:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
1104/2024
uvo 20240424110024.04.2024
11:00