Obec Gemerská Hôrka

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Gemerská Hôrka
Adresa: Gemerská Hôrka
Mesto: Gemerská Hôrka
PSČ: 04912
IČO: 00328219
DIČ: 2020961272
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nájomný bytový dom - 16 b.j. nájomné byty a technická vybavenosť v obci Gemerská Hôrka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Gemerské_Hôrka-2024-PLZ-ŠFRB
uvo 20240507100007.05.2024
10:00