Obec Melčice - Lieskové

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Melčice - Lieskové
Adresa: Melčice - Lieskové
Mesto: Melčice-Lieskové
PSČ: 91305
IČO: 00311766
DIČ: 2021079742
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0502/2024
uvo 20240226100026.02.2024
10:00
Rekonštrukcia kultúrneho domu Melčice – Lieskové
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO/PZ/1/2024
uvo 20240502090002.05.2024
09:00
SO 02 – Prístavba materskej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO/PZ/2/2024
uvo 20240502090002.05.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
02052024
uvo 20240517090017.05.2024
09:00