Obec Štrba

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Štrba
Adresa: Ul. hlavná
Mesto: Štrba
PSČ: 05938
IČO: 00326615
DIČ: 2021212765
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zber a likvidácia odpadov v obci Štrba
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
875/R/2024
uvo 20240726100026.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacity materskej školy v Štrbe
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
S1
uvo 20240306090006.03.2024
09:00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Štrba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ST01
uvo 20240412100012.04.2024
10:00