Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola, Brezová 19, Piešťany
Adresa: Brezová
Mesto: Piešťany
PSČ:
IČO: 36080331
DIČ: 2021360594
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
120424
uvo 20240429091029.04.2024
09:10
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - ZŠ BREZOVÁ PIEŠŤANY
Zákazka s nízkou hodnotou
2205/2024
uvo 20240610100010.06.2024
10:00