Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
Adresa: Garbiarska
Mesto: Kežmarok
PSČ: 060 01
IČO: 37880012
DIČ: 2021700439
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ako Stredisko praktického vyučovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012802
eks 20200619100019.06.2020
10:00
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030540
eks 20201124090024.11.2020
09:00
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ako Stredisko praktického vyučovania - 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119834
eks 20211011083011.10.2021
08:30
Rekonštrukcia domova mládeže, Kežmarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2/2024
uvo 20240507090007.05.2024
09:00