Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
Adresa: Kláštorská
Mesto: Levoča
PSČ: 05467
IČO: 00161039
DIČ: 2020727533
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J.Francisciho-Rimavského v Levoči 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
7/2024
uvo 20240731090031.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J.Francisciho-Rimavského v Levoči
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
5/2024
uvo 20240507110007.05.2024
11:00