Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Adresa: Pod Vinbargom
Mesto: Bardejov
PSČ: 08501
IČO: 36155993
DIČ: 2021364598
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Debarierizácia SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
ID-2080
uvo 20240725090025.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
SOŠ EHS - Rekonštrukcia a výstavba športovísk - Multifunkčné ihrisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09012024_SOŠE BJ_výzva 2
uvo 20240205100005.02.2024
10:00