Obec Richnava

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Richnava
Adresa: budova materskej školy s.č. 260 katastrálne územie Richnava, parcela č. KN-C 396/1, KN-C 369/2
Mesto: Richnava
PSČ: 05351
IČO: 00329525
DIČ: 2021331510
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024
uvo 20240201090001.02.2024
09:00
Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2/2024
uvo 20240328100028.03.2024
10:00