Mesto Kolárovo

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Kolárovo
Adresa: Kostolné nám.
Mesto: Kolárovo
PSČ: 94603
IČO: 00306517
DIČ: 2021014776
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30/ME/2024
uvo 20240813090013.08.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Komunálne vozidlo na umývanie a čistenie komunkácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221222
eks 20220304143004.03.2022
14:30
Rekonštrukcia multifunkčného športoviska v základnej škole J.A.Komenského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15/ME/2024
uvo 20240311090011.03.2024
09:00
Obchodná verejná súťaž - na odpredaj nehnuteľností v zóne „JUH“ bez infraštruktúry a inžinierskych sietí za účelom výstavby rodinného domu
Obchodná verejná súťaž

web 20240522120022.05.2024
12:00
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností v zóne „JUH“ za účelom výstavby radových rodinných domov
Obchodná verejná súťaž

web 20240702120002.07.2024
12:00
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Kolárovo, vedené na LV č. 4941 - Pačérok
Obchodná verejná súťaž

web 20240702120002.07.2024
12:00