Obec Neporadza

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Neporadza
Adresa:
Mesto: Neporadza
PSČ: 91326
IČO: 00311821
DIČ: 2021079808
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
10042024
uvo 20240425090025.04.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
10042401
uvo 20240425090025.04.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
25042403
uvo 20240520090020.05.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
25042404
uvo 20240521090021.05.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
14052024
uvo 20240527090027.05.2024
09:00
Dodávka plynu - VARIANT
Zákazka s nízkou hodnotou
27052401
uvo 20240612090012.06.2024
09:00