Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Adresa: Partizánska
Mesto: Kolárovo
PSČ: 94603
IČO: 31824633
DIČ: 2021015876
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Prestavba jestvujúcej budovy - zariadenie sociálnej starostlivosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25/ME/2024
uvo 20240430090030.04.2024
09:00