Obec Blatné

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Blatné
Adresa: Šarfická
Mesto: Blatné
PSČ: 90082
IČO: 00304671
DIČ: 2020662039
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Vozidlo na zimnú údržbu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119250
eks 20211005153105.10.2021
15:31
Priechod pre chodcov a autobusová zástavka Blatné
Zákazka s nízkou hodnotou
ZsNH_01_2024
uvo 20240307140007.03.2024
14:00