Obec Tekovské Nemce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Tekovské Nemce
Adresa: Tekovská
Mesto: Tekovské Nemce
PSČ: 96654
IČO: 00321044
DIČ: 2021111488
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123626
eks 20211202093002.12.2021
09:30
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
09042024
uvo 20240424090024.04.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
18042401
uvo 20240506090006.05.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
240424
uvo 20240507090007.05.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
15052024
uvo 20240529090029.05.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
15052403
uvo 20240530090030.05.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
30052024
uvo 20240611100011.06.2024
10:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
12062024
uvo 20240703090003.07.2024
09:00