Obec Šíd

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Šíd
Adresa: Šíd
Mesto: Šíd
PSČ: 98601
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Šíd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04/2024
uvo 20240430100030.04.2024
10:00