Obec Slovenská Kajňa

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Slovenská Kajňa
Adresa: Hlavná ulica
Mesto: Slovenská Kajňa
PSČ: 09402
IČO: 00332852
DIČ: 2020630502
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Prístavba ku MŠ – navýšenie kapacít materskej školy v Slovenskej Kajni
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ-B-01/2024
uvo 20240429090029.04.2024
09:00
Prístavba ku ZŠ a prístavba jedálne – navýšenie kapacít základnej školy v Slovenskej Kajni
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ-B-02/2024
uvo 20240514090014.05.2024
09:00