Obec Podhorie

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Podhorie
Adresa: Podhorie
Mesto: Podhorie
PSČ: 01318
IČO: 00321559
DIČ: 2020637091
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zníženie energetickej náročnosti budovy - kultúrny dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
012301/2023
uvo 20240214090014.02.2024
09:00
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – kultúrny dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
012102/2024
uvo 20240315090015.03.2024
09:00