Základná škola s materskou školou, Na výhone 188/16, Moravany nad Váhom

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Na výhone 188/16, Moravany nad Váhom
Adresa: Na výhone
Mesto: Moravany nad Váhom
PSČ:
IČO: 37836781
DIČ: 2021604684
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213432
eks 20210227165527.02.2021
16:55
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213434
eks 20210227172027.02.2021
17:20
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213577
eks 20210303082703.03.2021
08:27
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0901/2024
uvo 20240205100005.02.2024
10:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
1001/2024
uvo 20240206100006.02.2024
10:00