Obec Chorvátsky Grob

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Chorvátsky Grob
Adresa: Nám. Josipa Andriča
Mesto: Chorvátsky Grob
PSČ: 90025
IČO: 00304760
DIČ: 2020662105
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Revitalizácia Námestia Josipa Andrića, Chorvátsky Grob
Súťaž návrhov
007
uvo 20240530160030.05.2024
16:00
Chorvátsky Grob, Čierna Voda, Triblavinská ulica, Splašková a dažďová kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
CHG2024
uvo 20240618090018.06.2024
09:00