Mesto Liptovský Mikuláš

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Liptovský Mikuláš
Adresa: Štúrova
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03142
IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209726
eks 20200518100018.05.2020
10:00
Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011743
eks 20200610100010.06.2020
10:00
Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016451
eks 20200722090022.07.2020
09:00
Drvič kuchynského odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222074
eks 20220329133029.03.2022
13:30
Komunálna technika
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/1720/VO
uvo 20240318100018.03.2024
10:00
LM VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA POD STRÁŇAMI RAD 1 - ROZŠÍRENIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ 46/2023
uvo 20240319090019.03.2024
09:00
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/3545/VO
uvo 20240426100026.04.2024
10:00
Obchodná verejná súťaž ul. Majeríkova (prevod vlastníctva bytu)
Obchodná verejná súťaž

web 20240523140023.05.2024
14:00
Obchodná verejná súťaž ul. Stošická (prevod vlastníctva pozemku)
Obchodná verejná súťaž

web 20240523140023.05.2024
14:00
Prípravné trhové konzultácie - Dodávka elektrickej energie pre mesto Liptovský Mikuláš a jeho organizácie
Súťažný dialóg

web 20240710130010.07.2024
13:00